Home > Research > Press > Universitas - Umrežavanjem do ljudskog kapitala
View graph of relations

Universitas - Umrežavanjem do ljudskog kapitala

Press/Media: Radio Interview/Appearance

Description

Profesorica Sarah Jack,
znanstvenica s međunarodnom reputacijom na polju poduzetništva, na poziv splitsko-
dalmatinskog dožupana Ante
Šošića, 29. svibnja u prostorijama Županije je održala predavanje oBritanskom modelu revitalizacije grada i poslovne potpore kroz izgradnju partnerstva
(W2GH).
Jack je profesorica poduzetništva naInstitutu za razvoj
poduzetništva i gospodarstva
(IEED) koji je odjel unutar Škole za menadžmentSveuči l i šta u
Lancesteru ( LUMS), i nače, jedna od najznačajnijih svjetskih
škola za menadžment i poslovnu suradnju. Sveuči l i šte u Lancesteru jedno je od tri sveučili-šta u Ujedinjenom Kraljevstvu
koje je dobi lo Zl atnu nagradu za
malo poduzetništvo kao znak
priznanja za ulogu koju je odigralo pomažući britanskom poduzetništvu da se razvije.
W2GH program
Uspjesi IEED-a s poslovnom zajednicom doveli su do
toga da je Vlada Ujedinjenog
Kraljevstva Institut nagradila
s 32 milijuna funti putem fonda regionalnog razvoja kako
bi podržala održivi ekonomski
rast u sektoru malog poduzetništva u Engleskoj. Stručnjaci
i znanstvenici sa Sveučilišta,
zajedno sa Vladinim odjelima
poslovne inovacije, zajednicama i lokalnim vlastima, osmislili su W2GH (Wave 2 growth
hub) program koji m su pomogl i
stvaranje razvojnih centara u
15 gradskih područja u Britaniji. Razvojni centri su pove-ćali dostupnost odgovarajuće i
prihvatljive poslovne podrške u
cijeloj zemlji te stvorili snažne
mreže lokal ni h organi zacija koje uče jedne od drug i h što je najbolje za razvoj posla i stvaranje
novi h radni h mjesta. Prve godine djelovanja, 2 014., program je
stvorio 1300 novih radnih mjesta, a do 2 017. godi ne očekuje se
još 2700.
Kako program
funkcionira u praksi?
Program zasad objedinjuje
5000 tvrtki, a dizajniran je da
pokrene ekonomski rast osmi-šljavanjem novi h pri stupa di zajniranih da koordiniraju podrš-ku tvrtkama i da se kval itetni m
poslovanji ma stvori ljudski kapital u svim odabranim gradskim područjima, kroz partnerstvo Sveučilišta, Vlade i
poduzetnika. Regionalni dionici stvaraju održiva partnerstva i dovede sve sudionike
pod zajednički kišobran kako
bi radili zajedno, kroz programe osmišljene da odgovaraju
potrebama svakog odabranog
lokalnog područja.
Svaki od razvojnih centara dodjeljuje novce odabranim
mal i m i l i srednji m poduzeći ma
u vlastitim gradskim područjima. Direktori i zaposlenici tih
poduzeća sudjeluju na radionicama i predavanjima koja
održavaju stručnjaci s IEED-a
na kojima oštre svoje poslovne
vještine i te uz pomoć dodjeljenih sredstava proširuju posao.
“Naše dugogodišnje iskustvo nas je naučilo kako je najefikasnije kada se ljudi, male
i srednje tvrtke, umrežavaju i
uče jedni od drugih što potiče
sve dionike na još kvalitetniji i
brži razvoj”, kazala je profesorica Jack.
Zamjenik  župana  Ante
Šošić je naglasio kako je centraliziranoj Hrvatskoj ne postoje regionalni koordinatori koji
osmišljavaju regionalni razvoj,
a sve aktivnosti provodi Vlada
RH. Zaključio je kako postoji
si l na želja i volja da se stvari pokrenu i kako smatra Dalmaciju
jednom od najpotentnijih regija
u ovom dijelu Europe.
Primjena na Dalmaciju?
Sarah Jack je ovom prilikom
upoznata sa projektom Postakademskog zapošljavanja koji počinje u srpnju ove godine.
Podsjetimo, riječ je o suradnji
Sveučilišta u Splitu i Zagrebu
u ljetnom natavnom i praktič-nom programu čiji je cilj razvijanje uprav ljačkih sposobnosti i
poduzetnički h vješti na te omogućavanje što lakšeg prijelaza
iz studijskog u poduzetnički
status. Važno je naglasiti kako
će se studenti - poduzetnici već
tijekom školovanja kroz burze
mentora - poduzetnika umrežavati s ostalim gospodarstvenicima. Jack je program pohvalila, te istaknula da se nešto slič-no radi i u Lancesteru, gdje
poduzetni studenti koji nemaju iskustva imaju priliku nadograditi postojeć a znanja tvrtki

Period19/06/2015

Profesorica Sarah Jack,
znanstvenica s međunarodnom reputacijom na polju poduzetništva, na poziv splitsko-
dalmatinskog dožupana Ante
Šošića, 29. svibnja u prostorijama Županije je održala predavanje oBritanskom modelu revitalizacije grada i poslovne potpore kroz izgradnju partnerstva
(W2GH).
Jack je profesorica poduzetništva naInstitutu za razvoj
poduzetništva i gospodarstva
(IEED) koji je odjel unutar Škole za menadžmentSveuči l i šta u
Lancesteru ( LUMS), i nače, jedna od najznačajnijih svjetskih
škola za menadžment i poslovnu suradnju. Sveuči l i šte u Lancesteru jedno je od tri sveučili-šta u Ujedinjenom Kraljevstvu
koje je dobi lo Zl atnu nagradu za
malo poduzetništvo kao znak
priznanja za ulogu koju je odigralo pomažući britanskom poduzetništvu da se razvije.
W2GH program
Uspjesi IEED-a s poslovnom zajednicom doveli su do
toga da je Vlada Ujedinjenog
Kraljevstva Institut nagradila
s 32 milijuna funti putem fonda regionalnog razvoja kako
bi podržala održivi ekonomski
rast u sektoru malog poduzetništva u Engleskoj. Stručnjaci
i znanstvenici sa Sveučilišta,
zajedno sa Vladinim odjelima
poslovne inovacije, zajednicama i lokalnim vlastima, osmislili su W2GH (Wave 2 growth
hub) program koji m su pomogl i
stvaranje razvojnih centara u
15 gradskih područja u Britaniji. Razvojni centri su pove-ćali dostupnost odgovarajuće i
prihvatljive poslovne podrške u
cijeloj zemlji te stvorili snažne
mreže lokal ni h organi zacija koje uče jedne od drug i h što je najbolje za razvoj posla i stvaranje
novi h radni h mjesta. Prve godine djelovanja, 2 014., program je
stvorio 1300 novih radnih mjesta, a do 2 017. godi ne očekuje se
još 2700.
Kako program
funkcionira u praksi?
Program zasad objedinjuje
5000 tvrtki, a dizajniran je da
pokrene ekonomski rast osmi-šljavanjem novi h pri stupa di zajniranih da koordiniraju podrš-ku tvrtkama i da se kval itetni m
poslovanji ma stvori ljudski kapital u svim odabranim gradskim područjima, kroz partnerstvo Sveučilišta, Vlade i
poduzetnika. Regionalni dionici stvaraju održiva partnerstva i dovede sve sudionike
pod zajednički kišobran kako
bi radili zajedno, kroz programe osmišljene da odgovaraju
potrebama svakog odabranog
lokalnog područja.
Svaki od razvojnih centara dodjeljuje novce odabranim
mal i m i l i srednji m poduzeći ma
u vlastitim gradskim područjima. Direktori i zaposlenici tih
poduzeća sudjeluju na radionicama i predavanjima koja
održavaju stručnjaci s IEED-a
na kojima oštre svoje poslovne
vještine i te uz pomoć dodjeljenih sredstava proširuju posao.
“Naše dugogodišnje iskustvo nas je naučilo kako je najefikasnije kada se ljudi, male
i srednje tvrtke, umrežavaju i
uče jedni od drugih što potiče
sve dionike na još kvalitetniji i
brži razvoj”, kazala je profesorica Jack.
Zamjenik  župana  Ante
Šošić je naglasio kako je centraliziranoj Hrvatskoj ne postoje regionalni koordinatori koji
osmišljavaju regionalni razvoj,
a sve aktivnosti provodi Vlada
RH. Zaključio je kako postoji
si l na želja i volja da se stvari pokrenu i kako smatra Dalmaciju
jednom od najpotentnijih regija
u ovom dijelu Europe.
Primjena na Dalmaciju?
Sarah Jack je ovom prilikom
upoznata sa projektom Postakademskog zapošljavanja koji počinje u srpnju ove godine.
Podsjetimo, riječ je o suradnji
Sveučilišta u Splitu i Zagrebu
u ljetnom natavnom i praktič-nom programu čiji je cilj razvijanje uprav ljačkih sposobnosti i
poduzetnički h vješti na te omogućavanje što lakšeg prijelaza
iz studijskog u poduzetnički
status. Važno je naglasiti kako
će se studenti - poduzetnici već
tijekom školovanja kroz burze
mentora - poduzetnika umrežavati s ostalim gospodarstvenicima. Jack je program pohvalila, te istaknula da se nešto slič-no radi i u Lancesteru, gdje
poduzetni studenti koji nemaju iskustva imaju priliku nadograditi postojeć a znanja tvrtki

References

TitleUniversitas - Umrežavanjem do ljudskog kapitala
Date19/06/15
PersonsSarah Jack