Home > Research > Activities > Xinchun LI
View graph of relations

Xinchun LI

Activity: Hosting a visitor typesHosting an academic visitor

2011 → …

Hosting AIM International Fellow, Professor Xinchun LI from Sun Yat Sun University of China