Home > Research > Publications & Outputs > Oavsiktliga lektioner i kön
View graph of relations

Oavsiktliga lektioner i kön: Hur ett praktikfall i entreprenörskap konstruerar kön och hur studenter lär sig annat än vad som var avsett

Research output: Contribution to journalJournal article

Published
<mark>Journal publication date</mark>2007
<mark>Journal</mark>Didaktisk Tidskrift
Issue number3
Volume17
Number of pages22
Pages (from-to)185-206
Publication StatusPublished
<mark>Original language</mark>Swedish

Abstract

Föreliggande artikel är en narrativ analys av ett praktikfall som används ientreprenörskapsundervisning. Analysen utgår från ett post-strukturalistisktfeministiskt perspektiv, där kön ses som socialt konstruerat. Analysen finner attpraktikfallet reproducerar en könsordning där kvinnor, och kvinnligt, systematisktnedvärderas. Praktikfallet avser att lära studenterna hur det kan gå till att starta ettföretag, men det lär samtidigt kvinnor att de inte hör hemma i affärslivet. Män lärsig att entreprenörskap är till för dem, samtidigt som de lär sig att kvinnor är tillför att gifta sig med och föda deras barn. De lär sig också att behandla kvinnorrespektlöst. För att förändra detta föreslås praktikfall med huvudpersoner som ärkvinnor, ett könsneutralt språk, samt berättelser som medvetet utmanartraditionella könsordningar. För att ytterligare berika lärandet från praktikfallföreslås vidare att studenter och lärare själva gör narrativa analyser av praktikfall.