Home > Research > Publications & Outputs > Testing for language teachers.
View graph of relations

Testing for language teachers.

Research output: Book/Report/ProceedingsBook

Published
Close
NullPointerException

Abstract

A kötet módszertani kézikönyv, mely a tanárszakot végző angol bölcsészhallgatókat segíti a mérés és értékelés feladataira való felkészülésben. A szerzők legfontosabb célja az, hogy a tanárjelöltek megértsék, mi a nyelvtudás mérésének és értékelésének a célja, melyek az eszközei, és hogyan lehet ezt a feladatot szakszerűen, a kor követelményeinek megfelelően, Európai Úniós színvonalon végrehajtani. Az egyes fejezetek az elméleti háttér bemutatása mellett példákkal illusztrálják a bevált gyakorlatot a szövegértés, beszéd- és íráskészség, szókincs, nyelvhelyesség és nyelvhasználat mérése területén. Külön fejezeteket kap az érettségi, illetve nyelvvizsgák megszervezése és a teszteredmények statisztikai elemzése. Minden fejezet elgondolkodtató kérdésekkel és önállóan, vagy kiscsoportban megoldandó feladatokkal zárul.